Alvin VIEIRADescendants of Alvin VIEIRA

1 Alvin VIEIRA
 =Elizabeth Katherine SENGER


Go To List Of Surnames

Family Tree Web Pages created using Ged2Web Version 3.38 (Unregistered Version)


VIELDescendants of VIEL

1 VIEL
 =Kerry MASSINE


Go To List Of Surnames

Family Tree Web Pages created using Ged2Web Version 3.38 (Unregistered Version)


Roger VIELDescendants of Roger VIEL

1 Roger VIEL
 =Frances WERLINGER


Go To List Of Surnames

Family Tree Web Pages created using Ged2Web Version 3.38 (Unregistered Version)


Laurel VIERADescendants of Laurel VIERA

1 Laurel VIERA
 =Gene HOFFART


Go To List Of Surnames

Family Tree Web Pages created using Ged2Web Version 3.38 (Unregistered Version)


VIETZDescendants of VIETZ

1 VIETZ
 =Dorothy KAPAUN
   2 Craig VIETZ
   2 Carmen VIETZ
    =Alan THOMPSON
   2 Cynthia VIETZ
    =Wally RENZ


Go To List Of Surnames

Family Tree Web Pages created using Ged2Web Version 3.38 (Unregistered Version)


Carmen VIETZAncestors of Carmen VIETZ

    /- VIETZ
Carmen VIETZ
    |          /-Gustav KAPAUN
    |     /-Edward J KAPAUN
    |     |     \-Marie SCHMIDT
    \-Dorothy KAPAUN
         |     /-Egidius J GROSS
         \-Frances Clara GROSS
              \-Franciska "Frances" Clara HABERLACH

Descendants of Carmen VIETZ

1 Carmen VIETZ
 =Alan THOMPSON


Go To List Of Surnames

Family Tree Web Pages created using Ged2Web Version 3.38 (Unregistered Version)


Craig VIETZ


Ancestors of Craig VIETZ

    /- VIETZ
Craig VIETZ
    |          /-Gustav KAPAUN
    |     /-Edward J KAPAUN
    |     |     \-Marie SCHMIDT
    \-Dorothy KAPAUN
         |     /-Egidius J GROSS
         \-Frances Clara GROSS
              \-Franciska "Frances" Clara HABERLACH


Go To List Of Surnames

Family Tree Web Pages created using Ged2Web Version 3.38 (Unregistered Version)


Cynthia VIETZAncestors of Cynthia VIETZ

    /- VIETZ
Cynthia VIETZ
    |          /-Gustav KAPAUN
    |     /-Edward J KAPAUN
    |     |     \-Marie SCHMIDT
    \-Dorothy KAPAUN
         |     /-Egidius J GROSS
         \-Frances Clara GROSS
              \-Franciska "Frances" Clara HABERLACH

Descendants of Cynthia VIETZ

1 Cynthia VIETZ
 =Wally RENZ


Go To List Of Surnames

Family Tree Web Pages created using Ged2Web Version 3.38 (Unregistered Version)


James VIGDescendants of James VIG

1 James VIG
 =Jennifer SCHAAN


Go To List Of Surnames

Family Tree Web Pages created using Ged2Web Version 3.38 (Unregistered Version)


Jerry VIGDescendants of Jerry VIG

1 Jerry VIG
 =Debbie SCHUMACKER
   2 Julie VIG


Go To List Of Surnames

Family Tree Web Pages created using Ged2Web Version 3.38 (Unregistered Version)


Julie VIG


Ancestors of Julie VIG

    /-Jerry VIG
Julie VIG
    |     /-Eugene SCHUMACKER
    \-Debbie SCHUMACKER
         |     /-Joseph RIPPLINGER
         \-Agnes RIPPLINGER
              \-Walburga "Wally" EBACH


Go To List Of Surnames

Family Tree Web Pages created using Ged2Web Version 3.38 (Unregistered Version)


Eunice Virginia VIGERDescendants of Eunice Virginia VIGER

1 Eunice Virginia VIGER
 =Joseph HEISLER
   2 Joseph HEISLER Jr
    =Georgia RAMLUD
      3 Troy HEISLER
      3 Amy HEISLER


Go To List Of Surnames

Family Tree Web Pages created using Ged2Web Version 3.38 (Unregistered Version)


Robert E VIGESAADescendants of Robert E VIGESAA

1 Robert E VIGESAA
 =Mary BUCKMEIER


Go To List Of Surnames

Family Tree Web Pages created using Ged2Web Version 3.38 (Unregistered Version)


Bobby VIGIL


Ancestors of Bobby VIGIL

    /-Roger VIGIL
Bobby VIGIL
    |     /-Leonard FARSTAD
    \-Valerie FARSTAD
         |     /-Balzer FEIST
         \-Anna FEIST
              \-Margaret SCHREINER


Go To List Of Surnames

Family Tree Web Pages created using Ged2Web Version 3.38 (Unregistered Version)


Greg VIGIL


Ancestors of Greg VIGIL

    /-Roger VIGIL
Greg VIGIL
    |     /-Leonard FARSTAD
    \-Valerie FARSTAD
         |     /-Balzer FEIST
         \-Anna FEIST
              \-Margaret SCHREINER


Go To List Of Surnames

Family Tree Web Pages created using Ged2Web Version 3.38 (Unregistered Version)


Jeremy VIGILDescendants of Jeremy VIGIL

1 Jeremy VIGIL
 =Angela KRAFT


Go To List Of Surnames

Family Tree Web Pages created using Ged2Web Version 3.38 (Unregistered Version)


Roger VIGILDescendants of Roger VIGIL

1 Roger VIGIL
 =Valerie FARSTAD
   2 Greg VIGIL
   2 Bobby VIGIL


Go To List Of Surnames

Family Tree Web Pages created using Ged2Web Version 3.38 (Unregistered Version)


Dianne Marie VIGLIONE


Ancestors of Dianne Marie VIGLIONE

    /-Eugene VIGLIONE
Dianne Marie VIGLIONE
    |          /-Johannes "John" KOPP
    |     /-Melchoir KOPP
    |     |     \-Karolina PASTLER
    \-Felicitas (Phyllis) KOPP
         |     /-Jacob HEGELE
         \-Margarettte HAGEL
              \-Agnes SCHNEIDER


Go To List Of Surnames

Family Tree Web Pages created using Ged2Web Version 3.38 (Unregistered Version)


Eugene VIGLIONEDescendants of Eugene VIGLIONE

1 Eugene VIGLIONE
 =Felicitas (Phyllis) KOPP
   2 Dianne Marie VIGLIONE
   2 Gloria Jean VIGLIONE
   2 Theresa Ann VIGLIONE
   2 Maria Susanne VIGLIONE


Go To List Of Surnames

Family Tree Web Pages created using Ged2Web Version 3.38 (Unregistered Version)


Gloria Jean VIGLIONE


Ancestors of Gloria Jean VIGLIONE

    /-Eugene VIGLIONE
Gloria Jean VIGLIONE
    |          /-Johannes "John" KOPP
    |     /-Melchoir KOPP
    |     |     \-Karolina PASTLER
    \-Felicitas (Phyllis) KOPP
         |     /-Jacob HEGELE
         \-Margarettte HAGEL
              \-Agnes SCHNEIDER


Go To List Of Surnames

Family Tree Web Pages created using Ged2Web Version 3.38 (Unregistered Version)